Kdo je Jaroslav Petr?

Dramaturg a scénárista, působil v Československé televizi, kde dramaturgoval mimo jiné i seriál „Slovácko sa nesúdí“. Jako scénárista vytvořil společně se spisovatelem Karlem Štorkánem seriál detektivních příběhů s názvem „Stopy zločinu“. Je autorem a scénáristou také mnoha soutěžních a folklórních pořadů. Narodil se v Uherském Hradišti, žil a působil v Bzenci, Trenčíně, Kyjově, Praze. Nyní je politicky činný v Brně, kde byl místostarostou.

Absolvent Fakulty žurnalistiky UK v Praze, obor televizní a filmová žurnalistika, v roce 1980 obhájil titul PhDr. Je majitelem firmy Moravská reklamní, spol. s r.o., vydával dva celostátní odborné časopisy a dvě regionální reklamní periodika. Dosud se věnuje marketingu, reklamě a autorské práci. 

Celorepublikový ohlas vyvolaly „půlnoční rozhovory“ s ním s názvem „Demontáž systému musí proběhnout bez krve a násilí“ a „Už nejsme hloupí…padají hlavy“ a také rozhovor „Psychopati v politice…bezdomovci v ANO“.

0